posted by on General

Comentaris tancats a Començam i seguim aquí

Aquí neix el blog de la Pastoral Universitària de Menorca. Llegint-lo podreu trobar informacions sobre l’activitat de la pròpia Pastoral, sobre les activitats dels grups que en formen part, del grup de revisió de vida de Barcelona, les conclusions i les ressenyes d’activitats en les que participam qualsevol de noltros, etc.
Els blogs s’han convertit en una eina de comunicació molt popular a Espanya, i no és gens rar, perquè permeten la participació tant de les persones que en gestionen els continguts com de qualsevol de la resta del món. Només heu de tenir ganes de fer els vostres comentaris, suggeriments, crítiques, aportacions o agraïments.
Sent sincers, hem de dir que per fer un blog no fa falta tenir grans coneixements de llenguatge html ni dominar el món web, només fa falta tenir ganes de compartir allò que vivim, allò que veiem, allò que sentim, amb l’altra gent i ja tenim el blog fet. Aquest és el propòsit amb què cream el blog. Amb el temps les eines de comunicació canvien i molt possiblement aquesta també, per tant no fem cap projecte a llarg termini, posam en comú el dia a dia i desitjam compartir-lo i saber què en pensau voltros.

[@more@]

css.php